25.04.2019

Orona godkjenner første fase av prosjektet Orona EU

Orona godkjenner første fase av prosjektet Orona EU

12. april avholdt Orona sin årsforsamling for aksjeeiere i Orona Ideos lokaler.

I tillegg til å ratifisere årsregnskapet for 2018, godkjente samvirkets generalforsamling også den første av tre faser i prosjektet Orona EU. Dette prosjektet har som mål å befeste selskapets stilling som den eneste aktøren innen heisløsninger på europeisk nivå som kan konkurrere med de fire multinasjonale selskapene i det globale markedet, og å bruke resultatene av erfaringen som kooperasjon på europeisk nivå. 

Tre faser

Den første fasen vil finne sted i perioden 2019–2022. Oronas mål for denne perioden er å fakturere for mer enn 900 mill. euro og komme opp i mer enn 6 000 ansatte, og å implementere lærdom fra erfaringene som kooperasjon på europeisk nivå.

Siden 2006 har samvirket kjøpt opp et betydelig antall selskaper som har hjulpet dem å utvide og befeste stillingen sin i Europa.

Med prosjektet Orona EU ønsker de å takle utfordringene innen sektoren for hele det europeiske virksomhetsområdet, spesielt når det gjelder digital transformasjon og innovasjon.

Den andre fasen vil finne sted mellom 2022 og 2026. Prosjektet vil så avsluttes med en tredje konsolideringsperiode, som vil vare til 2030. I løpet av prosjektperioden er målet å utvikle selskapet til å ha tilstedeværelse i mer enn 14 land, 8 000 ansatte og en omsetning på opp mot 1 200 mill. euro, der jobbskapningen ved selskapets hovedkontor vil være på rundt 350 stillinger.

Xabier Mutuberria, generaldirektør i Orona, uttalte: «Årets generalforsamling er ikke en vanlig generalforsamling. Orona har lagt grunnlaget for å utvikle seg til å bli den eneste europeiske aktøren som kan konkurrere med de store, globale multinasjonale selskapene.»

Han sa også at «vi har den største kapasiteten i Europa for produksjon av fullstendige heisløsninger, slik at vi kan styrke samvirkets eksportstrategi for å ha garanterte industrielle handelsflyter som gir oss stordriftsfordeler for denne nye utfordringen. Prosjektet Orona EU vil være avgjørende for å befeste stillingen vår som et av de fremste europeiske selskapene innen heisløsninger og vil legge vekt på vår teknologiske uavhengighet, på transformasjon for et digitalt miljø og på å skape nye arbeidsplasser.» 

En vekst på 5,10 %

I forrige regnskapsperiode hadde selskapet en omsetning på 741 mill. euro, 5,10 % mer enn året før. I det internasjonale markedet utgjorde salgsomsetningen 57 % av totalt fakturert beløp og var på 422 mill. euro, hvilket er en økning på 3,13 % fra 2017.

Orona rapporterte et brutto driftsresultat på 126 mill. euro – 1,37 % mer enn i 2017 – og 1,4 % av fakturert beløp ble investert. Antall sysselsatte i selskapet steg med 3,91 % til 5177 ansatte, og antall leverte enheter var totalt 15 826, 1 828 mer enn i samme periode året før.

Dette var den første generalforsamlingen etter at Orona EU-prosjektet og fusjonen mellom Orona S. Coop. og Electra Vitoria Coop. ble godkjente, og avsluttet en omfattende prosess som ble startet i 2005 med opprettelsen av avdelingen for heisløsninger ved Corporación Mondragón, sentralorganisasjonen for kooperativer i Spania.

Orona har mer enn 50 års erfaring, er til stede gjennom hele utviklingsprosessen og tilbyr en helhetlig tjeneste som omfatter design, produksjon, installasjon, vedlikehold og modernisering av mobilitetsløsninger. I tillegg er selskapet et samvirke i kontinuerligutvikling, som er globalt integrert, engasjert i bedriftens samfunnsansvar, energisk, miljøbevisst og som innoverer for å skape bærekraftige bygninger i økologiske byer.

Tilbake til nyheter

Nyhetsarkiv

Konsernkommunikasjon

Pressepakke

Informasjon til media om Orona-gruppen

Last ned [200 kb]