23.05.2017

Orona sin posisjon i Norge blir sterkere med oppkjøp av Myhre Heis AS

De styrker nå sin posisjon på det norske markedet ved oppkjøp av Oslo-selskapet Myhre Heis AS. Myhre Heis har i alle sine 38 år hatt gode resultater og opparbeidet svært god bransjekunnskap.

Oppkjøpet følger en rekke andre transaksjoner i Norge og gjør at ORONA kan gjennomføre prosjekter og service i Oslo med enda større bredde. Orona forventer en omsetning på rundt 250 millioner kroner etter at Myhre Heis er blitt med på laget. Før dette oppkjøpet hadde Orona allerede ni kontorer i Norge med totalt 130 godt kvalifiserte medarbeidere.

Orona ser på denne integreringen som en svært positiv utvikling, da det vil gjøre det mulig til fortsatt vekst og gjøre selskapet i stand til å tilby konkurransedyktige løsninger av høy kvalitet i hele landet. Integreringen av Myhre Heis viser at Orona jobber målrettet med ekspansjonen i Norge.

Tilbake til nyheter

Nyhetsarkiv

Konsernkommunikasjon

Pressepakke

Informasjon til media om Orona-gruppen

Last ned [200 kb]