Arbeide hos oss

Bli med i ORONA

Delta i et solid bedriftsprosjekt med en internasjonal projeksjon og fremtidsperspektiver.

Plan for videreutvikling og faglig og personlig opplæring.

Attraktive tekniske og vitenskapelige innhold.

Vi tilbyr et arbeidsmiljø med høye kvalifikasjoner.

Delta i Orona-staben