Orona i tall

Akkumulert salg(millioner euro)

D

Utviklingen i Oronas salg siden 2005

Investeringer (millioner euro)

D

Utviklingen i Oronas investeringer siden 2005

Ansatte

D

Antall ansatte siden 2005

Akkumulert resultat (*)(millioner euro)

D

Utviklingen i resultatet siden 2005, i millioner euro

EBITDA

Årsrapport

Få tilgang til de andre årsrapportene