Orona's green

ORONA er verdens første bedrift innen sektoren for vertikal transport som er Økodesign-sertifisert iht. ISO 14006

Vi er overbevist om at dette engasjementet utgjør en konkurranse- og strategifordel i alle sine aspekter: sosialt, økologisk og økonomisk

Det utgjør vårt engasjement overfor bærekraftighet ut fra en global og strategisk tilnærming som svarer til begrepet om engasjement overfor fremtiden, som igjen er direkte knyttet til våre verdier og ORONAs samfunns- og bedriftsprosjekt.

ORONA er vendt mot samfunnet og bidrar samtidig til de sosiale aktivitetene i konsernets miljø, og skriver alltid ordet Kunde med en stor "K" fordi det har en kultur og verdier som går ut på å overholde etiske prinsipper nøye, vise respekt og oppfylle kundens forventninger fullt ut. Dette engasjementet utvides med vår spesielle interesse for brukerne som gir oss en ekstra utfordring til å skape et design for alle av produktene og tjenestene som ORONA tilbyr samfunnet. Vår metode går ut på å unngå, så mye som mulig, miljøer som begrenser eller hemmer brukere, uansett måte.

Økodesign: Aenor-sertifisering gitt
 • Kunde

  • Serviceholdning; hos Orona skriver vi ordet "Kunde" med stor forbokstav.
  • Forpliktelse med hensyn til etikk og respekt
  • Innfri kundens forventninger til fulle
  • Unngå så mye som mulig miljøer som begrenser eller hindrer brukere uansett måte
 • Opplæring

  • 90 % av de ansatte i ORONA har deltatt på opplæringsprogrammer
  • 745 250 euro investert i opplæring
  • 25 929 timer viet opplæring
 • Sysselsetting

  • Opprettelse av varige arbeidsplasser med høy kvalitet
  • Stimulering av deltakelses- og integrasjonspolitikk for økt sjanselikhet
  • Kompatibilitet mellom privat- og yrkesliv
  • Sertifisering OHSAS 18001 Helse og sikkerhet
 • Verdenspakt

  • ORONA har sluttet seg til Verdenspakten

  The global compact

 • Energieffektiviteten og miljøengasjementet er også sterkt fremme på våre arbeidssentre

  Økologiske installasjoner: Alle arbeidssentre i Spania har oppnådd sertifiseringen ISO 14001

 • De tunge restdelene fra våre heiser resirkuleres bedre

  Stor forbedring med hensyn til de tunge restdelenes resirkulerbarhet

 • Vi tar hånd om miljøet

  Fremskritt med hensyn til reduksjon
  av risikoene for miljøet

Fordeling av ressursene

COEPC - Contribution Obligatoire à l'Éducation Coopérative et à la Promotion (obligatorisk bidrag til samarbeidsopplæring og promotering)

I 2018 allokerte ORONA 443 960 € til studie- og forskningssentrene, til kultur-, opplærings- og samfunnsaktiviteter, samt til utviklings- og samvirkeprosjekter i u-land. Vårt formål er å kunne øke dette bidraget hvert år.

ORONAs fortjeneneste har kun mening dersom den måles i sosial fortjeneste.

ORONA allokerer en del av sin fortjeneste til promotering av solidariske, opplæringsorienterte og kulturelle aksjoner i lokalsamfunnene der konsernet virker, samt til finansiering av samarbeidsprosjekter i u-land.

ORONA er ett av de stiftende medlemmene av den veldedige organisasjonen Fondation Mundukide.

Fondation Mundukide ble grunnlagt i 1999 for å utføre et universelt samarbeid; det fremmer samarbeids- og utviklingsprosjekter i forskjellige svakstilte befolkninger og lokalsamfunn..

MUNDUKIDEs oppgave er å samarbeide med befolkningene i den sørlige verden, dele erfaringer, midler og knowhow, med sikte på å fremme en selvstendig, total utvikling for de impliserte partene, og, med sikte på dette, gjenskape samvirkesolidariteten.

Mundukides verdier er følgende:

Arbeid + solidaritet = sosial omforming
mundukide fundazioa
Vi fremmer solidaritets- og opplæringsorienterte samt kulturelle aktiviteter med den veldedige organisasjonen Mundukide

Programmer for opplæring, teknisk assistanse og institusjonell forsterking, beregnet på akkumulerte grupper og lokalsamfunn, som deler samvirkebevegelsens ideologiske verdier og som har søkt om støtte fra Stiftelsen.

Vi hjelper Mundukide i deres samarbeids- og utviklingsprosjekter

Andre aktiviteter som støtte til opprettelse og utvikling av samvirkebedrifter, andre organisasjoner som virker for samarbeid i den sørlige verden, utveksling av erfaringer eller gjennomføring av praktikantjobber i den sørlige verden.

Orona's Green integrerer også aktivitetene som er utviklet innen energieffektivitet og som utfoldes i hele organisasjonen:

  • Drivsystem lavt forbruk
  • Kontroll av lyset i trappen
  • Lagring av energi
  • Effektiv belysning
  • Sette heisen på venting
  • Automatisk belysning av heisstolen
  • Gjenvinning av energi
 • Kurs i økonomisk kjøring for vedlikeholdsteknikerne
 • Integrering av elektriske biler og motorsykler i ORONAs vedlikeholdsflåte
 • Miljøsertifisering ISO 14001 for alle våre arbeidssentre i Spania
 • Energidiagnostikk i våre produksjonssentre
 • Prosjekt for kontinuerlig overvåking og kontroll av energiforbruket
 • Integrering av bærekraftige kriterier allerede fra byggutformingsfasen.
 • Fjernvarme for varme- og kuldeproduksjon med 100 % gjenvinnbare energier: jordvarme, biomasse, solvarme, absorpsjon
 • Solcelletak for lokal el-produksjon
 • Overvåking og kontroll av installasjonene. Brukseffektivitet
 • LEED- og BREEAM-sertifiseringer for bygningene
 • Plan for varig mobilitet