Økodesign

Det er ingen tilfeldighet at vårt logo er grønt.

ORONA er verdens første bedrift innen sektoren for vertikal transport som er sertifisert
Økodesign – ISO 14006

ISO-sertifisering i Økodesign fra AENOR

Hva betyr ØKODESIGN?

Økodesign betyr "ren" håndtering i alle faser av produktet, fra utformingen til slutten av levesyklusen: minimale utslipp, gode produksjonspraksiser og reduksjon av forbruksvarer.

Analyse av energieffektiviteten og energisertifikatene for din bygning

3G-heisene oppnår den høyeste energikvalifikasjonen (A) i alle kategorier.

Hos ORONA hjelper vi deg og gir deg råd for:

  • Oppnåelse av attester for energiytelser for bygningen i henhold til gjeldende regelverk i hvert land.
  • Analysen av energieffektivitet ved undersøkelse av energisparingen knyttet til optimalisering av hver installasjon.

Energiteknisk avdeling hos Orona

Energiklassifisering og normen VDI 4707

Normen VDI 4707, som er redigert av en uavhengig forening av tyske ingeniører, gjelder spesielt for heiser. Den bygger på energiklassifiseringen av husholdningsapparater. Normen 7 definerer 7 forbrukstyper fra A til G alt etter heisens energiforbruk. A er mest energieffektiv. Evalueringen er utført av en uavhengig instans. To nøkkeldata er brukt for å bestemme typen: energien som brukes for en referansestrekning og energien som trengs i ventemodus. Klassifiseringens endelige resultat avhenger av bygningstype, løftehøyde, bruksfrekvens og last.

HQE-sertifisering

Målet er å redusere bygningens miljøpåvirkning ved å studere alle trinn i bygningens levesyklus, fra konstruksjonen til rivingen. For å involvere alle deltakere i konstruksjonen av et bygg har HQE-sertifiseringen utarbeidet 14 mål som definerer byggets miljøkvalitet. Disse målene er delt inn i fire grupper: økokonstruksjon, økoforvaltning, komfort og helse. For prosjektene som inngår i en HQE-prosess, kan vi gi deg et komplett dokument for anvendelse av prosessen på heiser som tar for seg de 14 analyserte målene.

BREEAM-kreditter

BREEAM (Building Research Establishment Enviromental Assessment) er den ledende metoden for å evaluere og sertifisere bygningers bærekraftighet. BREEAM etablerer standarden for bedre praksis når det gjelder bærekraftig design, og er blitt den faktiske målestokken for å beskrive bygningers miljøoppførsel.

For mer informasjon om økodesign hos Orona og om teknologien for heiser med null energiforbruk, last ned dette dokumentet: