Orona 3G-alternativer

Urbane utendørsheiser fra Orona

Våre heiser, rulletrapper, gangbaner og rullebånd integrerer de teknologiske løsningene som tilpasser seg dine behov.

ORONA tilbyr unike løsninger for å dekke brukernes behov bl.a. med hensyn til energieffektivitet, tilpasning til bygningen, kontroll og sikkerhet.

Alternativer for energieffektivitet

Energieffektivitet

ORONA er verdens første bedrift innen sektoren for vertikal transport som er Økodesign-sertifisert - ISO 14006.

Energieffektivitet er ett av våre basisprinsipper for utviklingen av nye heisesystemer.

Vi integrerer miljøfaktoren i hver av etappene i produktenes levesyklus (materialer, design, produksjon, resirkulerbarhet).

Våre nye teknologier muliggjør store energisparinger i bygg.

Alternativer for energieffektivitet

Heiser:

 • Drivsystem lavt forbruk
 • Effektiv belysning
 • Automatisk stans belysning heisstol
 • Kontroll avsatsbelysning
 • Sette heisen på venting
 • Gjenvinning av energi

Rulletrapper, gangbaner og rullebånd:

 • Funksjonsmåte
 • Effektiv belysning
 • Smøring
Heis tilpasset en historisk bygning

Tilpasning til bygningen

Våre løsninger tilpasses alle bygningstyper takket være integreringen av en spissteknologi og et fleksibel design som tilpasser seg bygningens karakteristikker 100 %.

Vi tilbyr teknologiske tilpasninger og skreddersydd design

Alternativer for tilpasning til bygningen:

Personheiser

 • Fleksibilitet ved installasjon av styreskapet
 • Lukking av sjakt
 • Etasjedør
 • Siste etasje redusert
 • Redusert grop
 • Tilgjengelig plass under gropen

Rulletrapper, gangbaner og rullebånd:

 • Bruk med handlevogner for supermarked/bagasjevogner
 • Betjeningspanel
 • Nøkkelbryter
 • Installasjon
Sikker heis

Kontroll og sikkerhet

Alternativer

Evakuering:

Maksimal tillit, sikkerhet og pålitelighet i nødssituasjoner.

 • Toveiskommunikasjon
 • Automatisk evakueringssystem
 • Funksjonsmåte ved brann (EN 81-73)
 • Tilkobling generator
 • Detektor av vann i gropen
 • Etasjeannullering ved utvendig signal
 • Brannmannheis (EN 81-72)
 • Brannsikker avsatsdør

Kommunikasjoner:

Vi tilbyr en lang rekke alternativer for å forbedre kommunikasjonen når det gjelder styringen av passasjertrafikken.

 • Tidlig åpning av dørene
 • Kontroll ved inn-/utganger
 • Overvåking
 • VDAP (multimedieskjerm)
 • Kollektiv manøver ned
 • Kollektiv manøver opp/ned
 • Trafikkstyring
 • Heistelefonsystem

Kontroll av adgangene:

Vi tilbyr de mest avanserte teknologiske alternativene når det gjelder adgangskontroll.

 • Annullasjon av soner, anrop med kode
 • Obligatorisk stans hovednivå
 • Annullasjon utvendige anrop
 • Annullasjon heisstolanrop
 • Dobbelt uavhengig tilgang
 • Normal deaktivering
 • Nødsdeaktivering
 • Automatisk sletting av anrop fra heisstol
 • Tvunget lukking (nudging-funksjon)
 • Hærverksbeskyttelse (EN 81-71)

Be om opplysninger
om Orona 3G-alternativene

Orona-service

Vi er til stede gjennom hele levetiden til våre produkter. Bli kjent med våre tjenester for vedlikehold, modernisering og utskiftning av heiser.

Les mer