Personheiser

Personheiser

ORONA produserer heiser av Gearless-teknologien, med eller uten maskinrom, for å oppfylle de strengeste kravene til alle typer bygninger.

ORONA utformer, installerer, moderniserer og vedlikeholder person- og vareheiser i boligbygg, på sykehus, i kjøpesentre, på flyplasser, T-banestasjoner, bygg uten heis osv.

Orona-heisen er utformet for å dekke alle behov for vertikal transport for personer og last i alle typer bygg og garanterer komfort, sikkerhet og effektivitet.

Be om informasjon om ORONA-heiser

Våre heiser samsvarer med karakteristikkene til alle typer bygninger

Boligbygg

Boligbygg

Komfortable og stillegående heiser for boligbygg. Heisene er utstyrt med nyeste teknologi, en LED-belysning og systemer for slukking av lyset når de ikke brukes, slik at energiforbruket reduseres.

Offentlige institusjoner

Offentlige institusjoner

Personheiser og vareheiser som kan oppfylle de vanskeligste kravene.

Tung last

Tung last

ORONA installerer bilheiser og vareheiser for å transportere alle typer skjør, tung eller komplisert last på en enkel måte, uansett form og dimensjon.

Høye bygninger

Høye bygninger

Heiser for høybygg som kan transportere personer og varer med høy hastighet med maksimal sikkerhet og komfort.

defaultimage.jpg

Utskiftning av heisene

Hvis heisen er over 25 år, installerer vi en ny heis som er utstyrt med den siste teknologien. Uansett størrelsen på gropen forbedrer vi heisens kapasitet, brukervennlighet, tilgjengelighet og sikkerhet, og vi gir din bolig økt verdi.

VÅRE SELGERE STÅR TIL KUNDENS TJENESTE. DE TAR OPP OG LØSER ALLE TVILSSPØRSMÅL OG INFORMERER DEG OM INSTALLASJONEN, VEDLIKEHOLDET ELLER MODERNISERINGEN AV HEISENE FOR ALLE BYGNINGSTYPER

Orona-service

Vi er til stede gjennom hele levetiden til våre produkter. Bli kjent med våre tjenester for vedlikehold, modernisering og utskiftning av heiser.

Les mer