ORONA produserer og installerer heiser for transport av personer og varer i høybygg og med høy hastighet, under maksimal sikkerhet og med optimal komfort.

ORONAs elektriske heis med eller uten maskinrom for høybygg er egnet for alle typer bygg: boligbygg, hoteller, kontorer, sykehus...

Disse heisenes teknologiske fremskritt gjør det mulig å oppnå de beste ytelsene og optimal plass i groper som er mindre enn før. Vinsjen og annet spesialutstyr i disse heisene gjør at de kan oppfylle behovene for kapasitet og hastighet som gjelder for denne typen bygg.

ORONA-heisene for høybygg når en hastighet på 2,5 meter per sekund.

Be om informasjon om ORONA-heiser for høybygg

VÅRE SELGERE STÅR TIL KUNDENS TJENESTE. DE TAR OPP OG LØSER ALLE TVILSSPØRSMÅL OG INFORMERER DEG OM INSTALLASJONEN, VEDLIKEHOLDET ELLER MODERNISERINGEN AV HEISENE FOR ALLE BYGNINGSTYPER

Orona-service

Vi er til stede gjennom hele levetiden til våre produkter. Bli kjent med våre tjenester for vedlikehold, modernisering og utskiftning av heiser.

Les mer