ORONA utformer, produserer, installerer, moderniserer og vedlikeholder person- og vareheiser i alle typer forretningsbygg: kjøpesentre, hoteller, kontorer, rom som vanligvis har høy trafikkbelastning og maksimal funksjonalitet.

ORONAs heiser for kjøpesentre gir bedre adkomst og mobilitet; de er praktiske og komfortable for personer som har med handlevogner, poser og barnevogner.

ModellerHeiser uten
maskinrom (MRL)
Heiser med
maskinrom øverst
Orona 3G 2010Orona 3G 2015Orona 3G 2016Orona 3G 2018Orona 3G 2020Orona 3G 2025Orona 3G 2026Orona 3G 2028
Hastighet
(m/s)
1 1-1,6 1-1,6 0,6-1-1,6 1 1-1,6 1-1,6 0,6-1-1,6
Last
(kg)
320-450-630 320 til 1 000 630 - 1 600 1 650 - 2 500 320-450-630 320 til 1 000 630 - 1 600 1 650 - 2 500
Kapasitet
(personer)
4-6-8 4 til 13 8 til 21 22 til 33 4-6-8 4 til 13 8 til 21 22 til 33
MRL
Ja Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei
Drivsystem
Elektrisk direkte Elektrisk direkte Elektrisk direkte Elektrisk direkte Elektrisk direkte Elektrisk direkte Elektrisk direkte Elektrisk
direkte
Maksimal
løftehøyde
(meter)
40 - 45 60 50 - 75 40 - 75 40 - 45 60 50 - 75 40 - 75
Maksimal
løftehøyde
(etasjer)
16 16 - 21 32 32 16 16 - 21 32 32

VÅRE SELGERE STÅR TIL KUNDENS TJENESTE. DE TAR OPP OG LØSER ALLE TVILSSPØRSMÅL OG INFORMERER DEG OM INSTALLASJONEN, VEDLIKEHOLDET ELLER MODERNISERINGEN AV HEISENE FOR ALLE BYGNINGSTYPER

Orona-service

Vi er til stede gjennom hele levetiden til våre produkter. Bli kjent med våre tjenester for vedlikehold, modernisering og utskiftning av heiser.

Les mer