Globalt råd

Et kontor

Vi mestrer vårt yrke. Vi tilbyr ekspertråd for de nye installasjonene og for vedlikehold og modernisering av heisen.

Analyse av trafikken

Som eksperter på forvaltning av persontrafikk gir vi deg råd og foreslår sikre, pålitelige løsninger. Vi har en rådgivningstjeneste for optimal styring av persontrafikken i alle typer bygg.

Vi gir deg råd for å definere den optimale kombinasjonen av heiser, rulletrapper, gangbaner og rullebånd, samt om modellene som best passer til miljøets og bygningens reelle behov.

Sektorer: sykehus, kontorbygg, høyhus, urban mobilitet, historiske bygg og adgang.

Alt etter kompleksiteten i trafikkanalysen har vi verktøy med mer eller mindre avanserte algoritmer.

Diagram som viser søket av et godt samsvar med antallet personer og tiden

Adekvat planlegging

Vårt avdeling for ekspertråd ledsager deg under hele prosessen, fra den første kontakten til iverksettelsen av prosjektet.

Vi utformer prosjektene på global måte ved å planlegge inngrep fra de forskjellige operatørene som deltar i utviklingen av prosjektet.

Vi sørger for riktig planlegging av tilførselen av materialer for å garantere at monteringsfristene overholdes.

Sektorer: sykehus, kontorbygg, høyhus, tung last, urban mobilitet, boligbygg, bygninger uten heis, historiske bygg, utskiftning av heis og adkomst.

Energianalyse

Vi utvikler teknologiske løsninger som gjør det mulig å vesentlig redusere bygningens energiforbruk.

Sektorer: sykehus, kontorbygg, høyhus, tung last, urban mobilitet, boligbygg, historiske bygg og utskiftning av heis.

Regelverk

Vi tilbyr ekspertråd om gjeldende lovgivning når det gjelder heiser for hver selvstendig region.

Regelverket om heiser består av de europeiske direktivene, det spanske juridiske systemet og de etablerte tilleggskravene, eventuelt, for hver selvstendig region.

Grunnet kompleksiteten i eksisterende regelverk anbefales det å kontakte nærmeste ORONA-kundeservice for ytterligere informasjon.

Tilpasset til alle typer heiseprodukter, uansett merke.
Ta kontakt med oss, vi vil gjerne være ditt førstevalg.