Reservedeler

Fremragende tilgang på reservedeler

Reservedelenes tilgjengelighet er avgjørende for å garantere effektivt forebyggende og korrigerende vedlikehold med minimal driftsstans på anlegget.

Den globale forvaltningen av Oronas reservedeler er basert på en effektiv og pålitelig prosess som gir rask levering av reservedeler.

Et sentralisert reservedelslager på Oronas hovedanlegg

  • Anlegget for sentrallagring av reservedeler og produkter fra Orona og flere merker ligger nær våre forskningssentre og fabrikken.
  • Garanti for rask levering av reservedeler for våre kunder over hele verden.
  • Klare regler og prosesser garanterer at Oronas reservedeler alltid er tilgjengelige for våre kunder og andre heisoperatører.

Mellomlagre i hvert land.

  • Reservedelene leveres på under 48 timer over hele landet.
  • Lagre: De mest brukte delene lagres lokalt.
  • Lagre i hver filial forbundet med sentrallageret.

Datastyrt verktøy for bestilling av reservedeler via Internett

Permanent oppdatering av webapplikasjonen for å garantere enkel og effektiv styring av reservedelene.

Be om opplysninger om reservedeler